Esteu aquí

Acció social

taller fusteria

El Departament d'Acció Social  té com a objectiu marc promoure el benestar de la ciutadania.

Els seus objectius específics són: aconseguir l’autonomia personal, familiar i dels grups; millorar la qualitat de vida i promoure la participació; fomentar la cohesió social; prevenir i atendre les situacions de marginació i exclusió (personals i de grup); fomentar la resolució comunitària de les diferents problemàtiques, i atendre les necessitats derivades de la dependència i de la manca de recursos bàsics.

Els serveis socials van destinats a tota la població i s’adrecen a totes les persones, famílies i grups que necessitin informació, orientació o ajut per fer front a situacions carencials. Tot i això es treballa amb més intensitat en totes aquelles situacions en què les mancances siguin més greus; és a dir, atenent especialment a la població en situació més vulnerable.

 


Noticies de Acció social

Agenda Acció social

dg. 8/10/2023 9:00h - Acció social

Sortida des de la plaça de l'Ermita
L'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat (AFABaix) organitza una caminada solidària amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer.més
El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) és un espai de relació, de suport emocional i d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores no professionals.més

Acció Social
Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51
serveissocials@sjdespi.net

Arranjament habitatges
CENTRE OBERT FUESTERIA
grup de suport emocional
intervenció comunitaria
PRESTACIONS ECONÒMIQUES
Servei ajuda a domicili
Servei teleassistència
Transport adaptat esporàdic
transport adaptat fix
suport dependència
targeta aparcament mobilitat reduïda