Junta de Govern Local

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  • Proposta d’aprovació de requeriment de subsanació de documentació en procediment alienació parcel·la 5A del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i suspensió termini
  • Proposta d’aprovació de requeriment de subsanació de documentació en procediment alienació parcel·la 5B3 del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i suspensió termini
Imatge