Sessió ordinària del Ple municipal

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de novembre

PART RESOLUTIVAPART RESOLUTIVA
 
 1. Aprovació de l’acta de la sessió de ple ordinària de 31 d’octubre de 2019.
 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.
 3. Proposta de modificació de l’acord de Creació de les Comissions Informatives de caràcter permanent.
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
 1. Dictamen d’aprovació de la modificació de crèdits, crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el pressupost general de 2019.
 2. Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’ajuntament de Sant Joan Despí per al disseny i la implantació de Zones de Baixes emissions al municipi.
 3. Dictamen per donar compte de l’estabilitat pressupostària i període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2019.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 1. Dictamen d’aprovació inicial de l’establiment del servei municipal de centre de dia per a la gent gran a Sant Joan Despí  i del seu reglament regulador.
 2. Dictamen  d’aprovació de l’adhesió al manifest unitari amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 2019.
 3. Dictamen de declaració institucional del dia internacional de les ciutats educadores.
 
PART DE CONTROL
 1. MOCIONS
  1. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la defensa i la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis a l’accés a la pensió de viduïtat.
  2. Moció presentada pel grup municipal de Podemos per a la realització d’un pla d’habitatge municipal i altres mesures en matèria d’habitatge a Sant Joan Despí.
  3. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per l’eliminació de la taxa rosa i per la bonificació de productes d’higiene femenina.
      10. Precs i preguntes
 
Imatge