Oficina d'Atenció a la Ciutadania

oac.jpg

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu atendre les consultes i sol·licituds que els ciutadans i ciutadanes adrecen a l’Ajuntament.

Ofereix un servei integral d’atenció personalitzada a la ciutadania per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.

Al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, podeu fer arribar les vostres peticions o presentar la documentació per als tràmits oficials que tingueu amb l’Ajuntament.
 

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC):
Adreça: Camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.cat

 

Horari d’obertura presencial de l’OAC és:

Des de l'1 d'octubre fins al 31 de maig

  •     De dilluns a divendres de 9 a 14 h
  •     Dimecres de 9 a 14 i de 16:30 a 19 h


Des de l'1 de juny fins al 30 de setembre

  •     De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

Atenció telemàtica:

  •      Recepció i gestió de correus electrònics de la ciutadania: ajuntament@sjdespi.net
  •      A través de la Seu Electrònica els tràmits més habituals es poden realitzar on-line.

 

Tràmits amb cita prèvia:

 

  •  Padró municipal d’habitants (altes padró d’habitants, canvis de domicili del padró d’habitants, renovació padronal, tràmits d’estrangeria)
  •  IdCAT certificat
  •  Llicències d’Activitats i consulta d’expedients de Llicències
  •  Concertar visita amb els Serveis Tècnics.
  • Resta de tràmits, consulteu a l’OAC.

 

Podeu obtenir cita prèvia amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí trucant al telèfon 93 480 60 00 en horari de 08:30 a 14:00h o a través d'aquest enllaç

 

Tràmits sense cita prèvia:


L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i dimecres tarda de 16.30 h a 19 hores.

 

 


* Important:
Recomanem per obrir els formularis de pdf editables la utilització dels navegadors Chrome o Firefox i / o d'un visor de PDF en els equips de sobretaula o portàtils.

 


___________________________________

 Padró Municipal d'Habitants:

· Volant d'empadronament, convivència i històric **
· Altes al Padró Municipal d’Habitants per canvi de municipi
· Canvis de domicili dins del mateix municipi
· Altes al Padró Municipal d’Habitants per naixement
· Modificacions de dades personals al Padró Municipal d'Habitants
· Certificats d'empadronament de residència
· Baixes del Padró Municipal d'Habitants
· Baixes del Padró Municipal d'Habitants de ciutadans estrangers per trasllat fora d'Espanya
 

** Per facilitar l’expedició de volants d'empadronament, de convivència o històrics s’ha habilitat la Carpeta Ciutadana que permet l'obtenció d'aquests documents mitjançant la identificació idCAT Mòbil.

___________________________________


Territori, activitats, mobilitat i medi ambient

· Llicències d'obres (Comunicació instal·lació de sacs de runa i Comunicació d'obres menors) 
· Comunicació prèvia ambiental (Annex III)
· Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
· Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
· Declaració responsable en matèria de salut alimentària
· Sol·licitud prèvia en matèria d’incendis
· Comunicació de canvi de titularitat d’activitats
· Llicència ambiental (Annex II)
· Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Tràmits Finestra Única Empresarial (FUE)

___________________________________

Autoritzacions d'ús espai públic:
· Autorització d’ús d’espai públic per fotografiar o filmar la via pública o els edificis municipals de Sant Joan Despí
· Autorització d'ocupació de la via pública (obra, neteja, mudança, etc.)
· Recollida d'oli, material i mobles

___________________________________

Acció social:
· Servei de Teleassistència
· Servei de transport adaptat esporàdic
· Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
· Informes d'estrangeria

___________________________________


Altres tràmits habituals:

· Registre Municipal d'Unions Civils
· Celebració de casaments civils
· Reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
· Inscripció al cens caní municipal
· Llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
· Com sol·licitar un plànol de Sant Joan Despí
· Compulsa de documents
· Petició de dades estadístiques i estudis de població
· Requisits per l’atorgament de la targeta d’aparcament de la ZONA VERDA per residents del barri Residencial Sant Joan

___________________________________


Tràmits relatius als drets ARCO de protecció de dades personals:

· Exercici del dret d'accés
· Exercici del dret d'oposició
· Exercici del dret de cancel·lació
· Exercici del dret de rectificació

· Exercici del dret a la limitació del tractament

___________________________________


Tràmits d'altres administracions:

· On adreçar-me per canviar el DNI o passaport
· Com notificar a l'Agència Tributària (Hisenda) el canvi de domicili
· On adreçar-me per tenir metge del sistema públic de salut a Sant Joan Despí