Esteu aquí

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania té com a objectiu atendre les consultes i sol·licituds que els ciutadans i ciutadanes adrecen a l’Ajuntament.

Ofereix un servei integral d’atenció personalitzada a la ciutadania per qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.

Al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, podeu fer arribar les vostres peticions o presentar la documentació per als tràmits oficials que tingueu amb l’Ajuntament.
 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
Adreça: Camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00
 

Horari d’obertura al públic de l’OAC és:

Des de l'1 d'octubre fins al 31 de maig

  •     De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
  •     Dimecres de 8:30 a 14:00 i de 16:30 a 19:00 hores


Des de l'1 de juny fins al 30 de setembre

  •     De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

 

Atenció telemàtica:

  •      Recepció i gestió de correus electrònics de la ciutadania: ajuntament@sjdespi.net
  •      A través de la Seu Electrònica els tràmits més habituals es poden realitzar on-line.

 

CITA PRÈVIA

DEGUT A LA SITUACIÓ DERIVADA DE LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19, L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ ATÉN EXCLUSIVAMENT AMB CITA PRÈVIA.
 

Podeu obtenir cita prèvia amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí trucant al telèfon 93 480 60 00 en horari de 08:30 a 14:00h o a través d'aquest enllaç pel tràmit de volants i certificats d'empadronament. 

 

* Important:
Recomanem per obrir els formularis de pdf editables la utilització dels navegadors Chrome o Firefox i / o d'un visor de PDF en els equips de sobretaula o portàtils.

 

 

___________________________________


· Instància genèrica (Seu electrònica)/ PDF iconInstància genèrica (pdf)
· Queixes, suggeriments i propostes
· Sol·licitud d'accés a la informació pública
· Validació de documents


___________________________________

 Padró Municipal d'Habitants:

· Volant d'empadronament actual**
·
Volant de convivència actual**
·
Altes al Padró Municipal d’Habitants per canvi de municipi
· Canvis de domicili dins del mateix municipi
· Altes al Padró Municipal d’Habitants per naixement
· Modificacions de dades personals al Padró Municipal d'Habitants
· Certificats d'empadronament de residència**
·
Certificats d'empadronament de residència històrics**
·
Baixes del Padró Municipal d'Habitants
· Baixes del Padró Municipal d'Habitants de ciutadans estrangers per trasllat fora d'Espanya
 

** Per facilitar l’expedició de volants de convivència o d'empadronament, requerits per a tràmits amb altres administracions o altres organismes per gestions urgents i inajornables, s’ha habilitat el tràmit Instància genèrica a través de la Seu electrònica, per permetre a les persones físiques l'obtenció de volants mitjançant la identificació idCAT Mòbil.


Territori, activitats, mobilitat i medi ambient:

· Comunicació instal·lació de sacs de runa
· Comunicació d'obres menors 
·
Comunicació prèvia ambiental
· Comunicació prèvia d’obertura
· Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
· Declaració responsable d’obertura
· Declaració responsable en matèria de salut alimentària
· Sol·licitud prèvia en matèria d’incendis
· Comunicació de canvi de titularitat d’activitats
· Llicència ambiental
· Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
· Autorització d’ús d’espai públic per fotografiar o filmar la via pública o els edificis municipals de Sant Joan Despí
· Autorització d'ocupació de la via pública (obra, neteja, mudança, etc.)
· Recollida d'oli, material i mobles
· Sol·licitud d'ús social dels centres educatius (tràmit fora de servei)

___________________________________

Acció social:

· Servei de Teleassistència
· Servei de transport adaptat esporàdic
· Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
· Informes d'estrangeria

___________________________________


Altres tràmits habituals:

· Registre Municipal d'Unions Civils
· Celebració de casaments civils
· Reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
· Inscripció al cens caní municipal
· Llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos
· Com sol·licitar un plànol de Sant Joan Despí
· Com puc fer una al·legació a una multa de trànsit de Sant Joan Despí
· Compulsa de documents
· Petició de dades estadístiques i estudis de població
· Requisits per l’atorgament de la targeta d’aparcament de la ZONA VERDA per residents del barri Residencial Sant Joan

___________________________________


Tràmits relatius als drets ARCO de protecció de dades personals:

· Exercici del dret d'accés
· Exercici del dret d'oposició
· Exercici del dret de cancel·lació
· Exercici del dret de rectificació

· Exercici del dret a la limitació del tractament

___________________________________


Tràmits d'altres administracions:

· On adreçar-me per canviar el DNI o passaport
· Com notificar a l'Agència Tributària (Hisenda) el canvi de domicili
· On adreçar-me per tenir metge del sistema públic de salut a Sant Joan Despí

 

Fitxers adjunts: