Esteu aquí

Arxiu Municipal en linia

L'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí ha posat en marxa un portal web per a la difusió del seu patrimoni documental i històric. A arxiuenlinia.sjdespi.cat es poden consultar fotografies, cartells, publicacions, plànols, audiovisuals i documents històrics digitalitzats, des de l'Edat Mitjana fins a principis del segle XXI. 

El web de l'arxiu ofereix accés a la informació vinculada a la història de la ciutat de forma pràctica i senzilla i permet la consulta des de qualsevol dispositiu mòbil.

El portal s'estructura en diferents seccions: 

  • Fotografies, Les més antigues del darrer quart del segle XIX, imatges que mostren l'evolució de la ciutat des del punt de vista urbanístic, econòmic, social i cultural.
  • Cartells i programes, Imatges d'activitats de l'Ajuntament, d'entitats, solidàries, campanyes electorals...
  • Revistes i publicacions, amb un recull de publicacions municipals i d'altres publicacions i revistes que s'han editat a la ciutat, com La Font del Be.
  • Mapes i plànols, amb una selecció de plànols de l'arquitecte Josep Maria Jujol i el plànol més antic de la ciutat, del 1873. 
  • Audiovisuals i so, amb una selecció de filmacions que es conserven a l'arxiu, com gravacions dels anys 50 i 60 del segle XX.
  • Documents històrics, entre ells, el document més antic de Sant Joan Despí que es conserva a l'arxiu, un pergamí de l'any 1496 que certifica una acta de venda. També hi ha actes del Ple municipal dels darrers dos segles i padrons municipals del segle XIX i de principis del segle XX.