Esteu aquí

Organització municipal

L'organització de l'Ajuntament de Sant Joan Despí està distribuïda en tres àrees:

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Responsable del planejament i la gestió urbanística; prevenció i control ambiental de les activitats; planejament i gestió de l'obra pública; habitatge; manteniment d'infraestructures, equipaments i serveis municipals; cementiri municipal; mobilitat urbana; via pública; manteniment de l'espai públic; neteja viària; parcs i jardins; sostenibilitat i sensibilització medi ambiental i de patrimoni natural; agricultura; il·luminació i clavegueram; residus; eficiència energètica; Parc Agrari; espai fluvial; horts urbans; benestar animal i transició ecològica.

 • PLANEJAMENT URBANÍSTIC, SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, MOBILITAT I HABITATGE
 • VIA PÚBLICA
 • BENESTAR ANIMAL, ESPAIS NATURALS I PARC AGRARIÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Coordinació de les polítiques de promoció de la cultura, l’esport i la dinamització associativa; de les polítiques educatives; de les polítiques a les persones, el seu desenvolupament personal i el seu benestar.

 • CULTURA, PROMOCIÓ ASSOCIATIVA I TURISME
 • ESPORTS I JOVENTUT
 • EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA
 • GENT GRAN
 • SALUT
 • POLÍTIQUES SOCIALS, COMUNITÀRIES I DIVERSITATS
 • IGUALTAT I POLÍTIQUES LGTBI
 • COOPERACIÓ I SOLIDARITAT


 
ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Encarregada de l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal, dinamització econòmica, seguretat pública, gestió de recursos humans i modernització i transparència.

 • SEGURETAT CIUTADANA, CONVIVÈNCIA I SERVEIS GENERALS
 • PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
 • COMERÇ, CONSUM I MERCATS MUNICIPALS
 • TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ