Esteu aquí

Organització municipal

L'organització de l'Ajuntament de Sant Joan Despí està distribuïda de la manera següent:

ALCALDIA

Presidència de la corporació, responsable de la direcció del govern i de l'administració municipal. Coordina les polítiques d'igualtat i LGTBI i les relacions institucionals.

 • ALCALDIA
 • IGUALTAT I LGTBI
 • RELACIONS INSTITUCIONALS


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

Responsable del planejament i la gestió urbanística; prevenció i control ambiental de les activitats; planejament i gestió de l'obra pública; habitatge; manteniment d'infraestructures, equipaments i serveis municipals; cementiri municipal; mobilitat urbana; via pública; manteniment de l'espai públic; neteja viària; parcs i jardins; sostenibilitat i sensibilització medi ambiental i de patrimoni natural; agricultura; il·luminació i clavegueram; residus; eficiència energètica; Parc Agrari; espai fluvial; horts urbans; benestar animal i transició ecològica.

 • PLANEJAMENT URBANÍSTIC, SOSTENIBILITAT AMBIENTAL, MOBILITAT I HABITATGE
 • VIA PÚBLICA
 • BENESTAR ANIMAL, ESPAIS NATURALS I PARC AGRARIÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Coordinació de les polítiques de promoció de la cultura, l’esport i la dinamització associativa; de les polítiques educatives; de les polítiques a les persones, el seu desenvolupament personal i el seu benestar.

 • CULTURA, JOVENTUT, PROMOCIÓ ASSOCIATIVA I TURISME
 • ESPORTS
 • EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIES
 • GENT GRAN
 • SANITAT
 • POLÍTIQUES SOCIALS, COMUNITÀRIES I DIVERSITATS
 • COOPERACIÓ I SOLIDARITAT


 
ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Encarregada dels serveis generals, seguretat, transparència, promoció econòmica, ocupació i comerç.

 • RECURSOS HUMANS
 • SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
 • PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
 • COMERÇ, CONSUM I MERCATS MUNICIPALS
 • TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ