Esteu aquí

El ple municipal

El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern de la ciutat.

Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde o alcaldessa. A Sant Joan Despí, el nombre de membres que componen el Ple és de 21, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple municipal de l'Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinaria, de forma mensual a la sala de sessions de l'edifici consistorial. Fora d'aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries, bé per la importància de les qüestions a tractar o bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària. 

Al ple estan convocats els 21 regidors i regidores electes, que configuren grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (28 de maig de 2023) es distribueixen de la següent manera:

Partit dels Socialistes de Catalunya: 13 regidors i regidores
Sant Joan Despí En Comú Podem: 3 regidors i regidores
Esquerra Republicana de Catalunya: 2 regidors i regidores
Partit Popular: 1 regidor
Vox: 1 regidor
Junts per Sant Joan Despí: 1 regidor
 

PODEU CONSULTAR LES  CONVOCATÒRIES DE SESSIONS DE PLE

DISPOSEU DELS VÍDEOS DE LES SESSIONS DE PLE AL CANAL DE YOUTUBE DE DESPI TV


VídeoActes dels Plens Municipals

 

En aquest enllaç    https://videoacta.sjdespi.cat/   podreu accedir als vídeos de les sessions del Ple municipal, on podreu cercar de forma senzilla els punts debatuts i les intervencions realitzades per cada regidor.