Esteu aquí

Bodes Civils

Sala Jujol a Can Negre

CELEBRACIÓ MATRIMONI CIVIL


La Llei 35/1994, de 23 de desembre, autoritza els alcaldes o regidors en qui deleguin expressament a celebrar els matrimonis civils d’aquest Ajuntament.


Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona capacitada, majors d’edat o emancipats legalment, del mateix o diferent sexe.

Com es pot tramitar?
Per realitzar un casament civil a l'Ajuntament s’ha de tramitar un expedient matrimonial al Registre civil del municipi on viu un dels dos contraents.  Aquest document triguen a tramitar-lo de 2 a 3 mesos i una vegada tramitat té una validesa d’un any.

Mitjançant aquest document els contraents justifiquen que reuneixen els requisits de capacitat establerts en el codi civil per tal de contraure matrimoni segons la legislació vigent.

Registre Civil de Sant Joan Despí
Adreça: Carrer Bon Viatge, 37
Telèfon: 933735502

On es poden realitzar els matrimonis civils?
Els matrimonis civils es poden realitzar a l’Ajuntament o al Jutjat de Pau.

Documentació necessària per reservar dia i hora a l’Ajuntament

  • Instància matrimonial
  • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de les persones contraents i de dos testimonis
  • Original de l'expedient matrimonial una vegada estigui tramitat pel Registre Civil. Aquest document és imprescindible presentar-lo al Departament d’Alcaldia 15 dies abans de la celebració del matrimoni civil.


On adreçar-se:
S’ha d’adreçar telefònicament al telèfon 93 480 60 58 del Departament d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per tal de concretar dia i hora de la cerimònia mitjançant instància de casament civil.

Calendari
Des del Departament d’Alcaldia es determinarà la disponibilitat i l'espai adient.
 

 


Calendari any 2024

Mes Sala Jujol de l'Ajuntament Can Negre
Gener Divendres 12 Dissabte 20
Febrer Divendres 23 Dissabte 17
Març Divendres 8 Dissabte 16
Abril Divendres 19 Dissabte 13
Maig Divendres 10 Divendres 24 - Dissabte 25
Juny Divendres 14 i 24 Dissabte 8
Juliol Divendres 12 Divendres 19 - Dissabte 20
Agost  -  - 
Setembre Divendres 6 Dissabte 14
Octubre Divendres 18 Dissabte  19
Novembre Divendres 22 Dissabte 16
Desembre Divendres 13  -

 

Transcorreguts 15 dies des de la celebració del matrimoni es podrà recollir el llibre de família al Registre Civil de Sant Joan Despí.

En cas que tinguin fills comuns, i per tant, llibre de família anterior al matrimoni, hauran de presentar-lo prèviament al Registre Civil per tal que puguin fer-hi la inscripció del matrimoni.