Eix 4. Les decisions: Tens la tecnologia que vols?Quines dones informàtiques o dissenyadores de videojocs coneixes? Poques dones dissenyen i programen les tecnologies que fem servir. Si aquestes programessin, com creus que seria el món?


La participació de les dones en el desenvolupament de les tecnologies ha estat històricament desigual. Aquesta bretxa es detecta ja quan les dones estudien –només el 7,7% de les dones cursen graus d'enginyeria i arquitectura en comparació amb el 27,5% dels  homes-, i es fa més evident a mesura que avança la carrera professional.


Avui segueix havent-hi menys dones que homes dissenyant i programant tecnologies, i les xifres demostren també que les dones estan infrarepresentades en els llocs de decisió de la indústria digital.
Els estereotips vinculats al gènere tendeixen a associar de manera natural les tecnologies als homes. Aquesta percepció pot influir en les tries educatives i professionals de les dones i acabar limitant la seva la participació en el camp tecnològic. Cal revertir aquests estereotips i assegurar la participació equitativa en el desenvolupament tecnològic per construir un món digital just, inclusiu i innovador.

 

Recursos:


Dones i tecnologies
https://donestech.net/
 
Noies i TIC:
https://punttic.gencat.cat/etiqueta/noies-i-tic
 
DigitalFems
https://digitalfems.org/
 
Women at the table
https://www.womenatthetable.net/
 
Girls who code
https://girlswhocode.com/