Avisos fitosanitaris

 

El manteniment dels espais verds de la ciutat es realitza amb criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient i a la salut de les persones. L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha avançat cap a una gestió ecològica dels espais verds, tot apostant pels tractaments biològics en detriment dels fitosanitaris, com ara els herbicides amb glifosats, que ja no s'utilitzen a la ciutat.

En la gestió de les plagues i malalties que afecten a les espècies vegetals, l'Ajuntament prioritza els mètodes que generen menys riscos per a la salut i el medi ambient. Els tractaments fitosanitaris es realitzen únicament quan és necessari i es prioritza l'ús de tractaments biològics, reduint els tractaments químics a quan són estrictament indispensables. 

Els tractaments fitosanitaris van a càrrec d'empreses especialitzades que estan inscrites en els registres oficials. 

En aquesta pàgina trobareu informació dels tractaments fitosanitaris que s'estan aplicat als espais verds de la ciutat (arbrat, arbustos i herbes).

 

Recomanacions a la ciutadania

 • Respecteu els cartells i seguiu les indicacions
 • No accediu a l'àmbit de tractament mentre s'hi fan les actuacions fitosanitàries
 • Eviteu la proximitat d'infants, dones embarassades, persones grans o amb malalties cròniques a les zones en tractament
 • Manteniu tancades les portes i les finestres dels habitatges i edificis i dels vehicles propers a la zona en tractament
 • Eviteu estendre roba a l'esterior si l'àmbit en tractament és molt proper
 • Feu activitat esportiva en altres zones


Normativa

L'Ajuntament de Sant Joan Despí duu a terme els tractaments amb productes fitosanitaris seguint la legislació que els regula:

 • Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu per a un ús sostenible dels plaguicides
 • Reial Decret 1311/2012 del Govern d'Espanya per a un ús sostenible dels productes fitosanitaris
 • Decret 149/1997 de la Generalitat de Catalunya pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides

 

Calendari anual de tractaments fitosanitaris 2024
 

 

 

Avís de tractament preventiu del morrut

 • Data: del 4 al 6 de juny de 2024
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V

 

 

Avís de tractament preventiu del pugó, caparreta, psila, oïdi

 • Data: del 29 al 30 de maig 2024
 • Producte utilitzat: Safran  Matèria activa: Abamectina 1,8% [EC] P/V
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V
 • Producte utilitzat: Domark Evo  Matèria activa: Tetraconazol 12,5% [ME] P/V
 • Producte utilitzat: Juvinal  Matèria activa: Piriproxifen 10% [EC] P/VAvís de tractament preventiu del pugó, caparreta, psila, oïdi, tigre, galeruca i fitòftora

 • Data: del 24 al 26 d'abril 2024
 • Producte utilitzat: Safran  Matèria activa: Abamectina 1,8% [EC] P/V
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V
 • Producte utilitzat: Domark Evo  Matèria activa: Tetraconazol 12,5% [ME] P/V
 • Producte utilitzat: Juvinal  Matèria activa: Piriproxifen 10% [EC] P/V
 • Producte utilitzat: Alial  Matèria activa: Fosetil-Al 80% [WG] P/P


Avís de tractament preventiu del morrut

 • Data: del 27 de febrer a l'1 de març de 2024
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V

 

Avís de tractament preventiu de la processionària

 • Data: 19 de gener de 2024
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/VAvís de tractament preventiu de pugó i caparreta

 • Data: 5 d'octubre de 2023
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V


Avís de tractament preventiu del morrut

 • Dates: del 12 al 15 de setembre de 2023
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V


Avís de tractament preventiu de la processionària

 • Data: juny-juliol de 2023


Avís de tractament preventiu del morrut

 • Dates: del 15 al 20 de juny de 2023
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V


Avís de tractament preventiu del pugó, caparreta, psila i galeruca

 • Dates: 31 de maig i 1 de juny de 2023
 • Producte utilitzat: Safran  Matèria activa: Abamectina 1,8% [EC] P/V
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V
 • Producte utilitzat: Juvinal  Matèria activa: Piriproxifen 10% [EC] P/V

 

Avís de tractament preventiu del pugó, caparreta, psila, oïdi, tigre i galeruca

 • Dates: 25, 26 i 27 d'abril de 2023
 • Productes utilitzats: Safran, Decis Evo, Carnadine, Topas i Juvinal


Avís de tractament preventiu del morrut de les palmeres

 • Dates: 5, 6, 11 i 12 d'abril de 2023
 • Producte utilitzat: Carnadine
 • Matèria activa: Acetamiprid 20(SL) P/V


Avís de tractament preventiu de la processionària

 • Data: 19 de gener de 2023, de 22.45 a 06.30 h
 • Producte utilitzat: Decis Evo
 • Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V

 

ANY 2022

 

Avís de tractament preventiu del pugó i la caparreta

 • Data: dia 28 d'octubre de 2022
 • Producte utilitzat: Juvinal  Matèria activa: Piriproxifen 10% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V

 

Avís de tractament preventiu del morrut de les palmeres

 • Data: dies 20, 21 i 22 de setembre de 2022
 • Producte utilitzat: Carnadine
 • Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V

 

Avís de tractament preventiu de pugó, caparreta, psila, galeruca i eruga

 • Data: dia 30 de juny de 2022
 • Producte utilitzat: Juvinal  Matèria activa: Piriproxifen 10% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Safran  Matèria activa: Abamectina 1,8% [EC] P/V


 

Avís de tractament preventiu de la processionària

 • Data: juny-juliol de 2022


Avís de tractament preventiu de pugó, caparreta, psila, oïdi, tigre i galeruca

 • Data: dies 8 i 9 de juny de 2022
 • Producte utilitzat: Epik  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V
 • Producte utilitzat: Juvinal  Matèria activa: Piriproxifen 10% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Topas 200 EW​ ​​​​​​ Matèria activa: Penconazol 20% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Safran  Matèria activa: Abamectina 1,8% [EC] P/V


 

Avís de tractament preventiu del morrut de les palmeres

 • Data: dies 24, 25 i 26 de maig de 2022
 • Producte utilitzat: Carnadine
 • Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V

 

Avís de tractament preventiu de pugó, caparreta, psila, oïdi, tigre i galeruca

 • Data: dies 3, 4 i 5 de maig de 2022
 • Producte utilitzat: Carnadine  Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V
 • Producte utilitzat: Juvinal  Matèria activa: Piriproxifen 10% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Decis Evo  Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Topas 200 EW​ ​​​​​​ Matèria activa: Penconazol 20% [EW] P/V
 • Producte utilitzat: Safran  Matèria activa: Abamectina 1,8% [EC] P/V


 

Avís de tractament preventiu del morrut de les palmeres

 • Data: dies 24, 25 i 28 de febrer de 2022
 • Producte utilitzat: Carnadine
 • Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V


 

Avís de tractament preventiu de la processionària

 • Data: 13 de gener de 2022, de 22.45 a 06.30 h
 • Producte utilitzat: Decis Evo
 • Matèria activa: Deltametrin 2,5% [EW] P/V

 

ANY 2021

 

Avís de tractament preventiu del morrut de les palmeres

 • Data: del 14 al 18 de juny de 2021
 • Producte utilitzat: Carnadine
 • Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V


 

Avís de tractament preventiu de la processionària

 • Data: juliol de 2021
 • Producte utilitzat: Carnadine

 

Avís de tractament preventiu del pugó, la caparreta i la galleruca

 • Data: 27 d'agost de 2021
 • Producte utilitzat pugó i caparreta: Decis (matèria activa: Deltametrin 2,5% p/v) i Juvinal (matèria activa: Piriproxifen 10% [EW] P/V)
 • Producte utilitzat galleruca: Decis (matèria activa: Deltametrin 2,5% p/v)

 

Avís de tractament preventiu del morrut de les palmeres

 • Data: del 29 de setembre a l'1 d'octubre de 2021
 • Producte utilitzat: Carnadine
 • Matèria activa: Acetamiprid 20% [SL] P/V