Promoció de la salut

octubre13-3964.jpg

El programa de promoció de la salut agrupa activitats encaminades a enfortir les habilitats i capacitats de les persones per un major control sobre els determinants de la seva salut.

Es treballa donant prioritat a l'àmbit escolar, a primària i secundària amb programes dirigits a joves.

Unitat prestadora del servei:

Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51 extensió 1147