Pressupost 2021

 

Consulta el Pressupost municipal de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

 

Cada any, l'Ajuntament presenta a la ciutadania la proposta de Pressupost municipal, prèviament al seu debat al Ple. Aquest any, la situació sanitària no ha fet possible la celebració de l'habitual audiència pública de la proposta pressupostària en acte presencial, per la qual cosa s'han pogut adreçar preguntes, consultes i suggeriments per correu electrònic. El 26 de novembre, el Ple Municipal va aprovar el Pressupost municipal 2021.

Pots consultar i/o descarregar el document relatiu al Pressupost municipal de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan Despí -inclou ingressos (resum per capítols), despeses (resum per polítiques, grups de programes, capítols, conceptes econòmics, òrgans gestors) i pla d'inversions i finançament-.

Consulta la informació relativa a l'execució pressupostària trimestral de l'Ajuntament de Sant Joan Despí en aquest enllaç.

Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors al de l'any en curs? A Govern Obert pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

També podeu consultar el resum gràfic aquí