Esteu aquí

Autonòmiques 2024

El dia 12 de maig de 2024 se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. En aquest espai trobareu tota la informació relacionada amb el procés electoral.  

 

SORTEIG DE FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Dia 15 d’abril, a les 18.00 hores, a l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Segons disposa la normativa electoral vigent s’estableix la competència dels ajuntaments pel nomenament de persones que integren les meses electorals així com el procediment a seguir i donar a conèixer a la ciutadania en general que, per efectuar la designació d'aquests càrrecs, se celebrarà sorteig públic en el saló de sessions de la Casa Consistorial el pròxim dia 15 d’abril a les 18.00 hores, davant Junta de Govern Local en sessió pública.

 

Web per a la consulta de Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística

Durant el període electoral, estarà disponible a Internet un servei de consulta perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens electoral, a l'adreça sede.ine.gob.es/censo_electoral 

 

Cens electoral i dret de vot


En aquestes eleccions poden participar els electors:

 • CER: Cens d’electors d’espanyols residents a Catalunya.
 • CERA: Cens d’electors d’espanyols residents-absents que viuen a l’estranger inscrits en municipis de Catalunya. 

 

Cens vigent

D'acord amb l'article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a les eleccions que se celebraran 12 de maig de 2024 serà el tancat l'1 de gener de 2024, que recull els moviments comunicats pels Ajuntaments, Consolats i Registres Civils esdevinguts fins al 28 de desembre de 2023. En aquest cens s'incorporaran les reclamacions estimades.

 

Servei de consulta del cens electoral i reclamacions

Durant un termini de vuit dies, entre el 25 de març i l'1 d'abril, els ajuntaments mantindran un servei de consulta del cens vigent; les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també en  aquestes mateixes dates en els consolats. 

Del 25 de març a l'1 d'abril, qualsevol persona pot presentar reclamació sobre les seves dades censals en els ajuntaments, consolats o directament a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

Totes les reclamacions presentades es resolen en els tres dies següents i es notifiquen als interessats. 

 

Enviament de targetes censals

L'Oficina del Cens Electoral remetrà les targetes censals entre el 15 d'abril i el 6 de maig. Qualsevol canvi a les dades de la taula o del local electoral, posterior a l’enviament de la targeta censal, serà comunicat als electors.

 

Vot per correu dels electors residents a Catalunya (CER)

Els electors residents a Catalunya poden sol·licitar el vot per correu del 19 de març al 2 de maig de 2024. 

El vot per correu es pot sol·licitar: 

a) Per internet, amb certificat electrònic, a la pàgina web de Correus www.correos.es/voto-por-correo

b) Personalment davant qualsevol oficina del Servei de Correus d'Espanya.

Els electors que sol·licitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa electoral.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, remet a l'elector, entre el 22 d'abril i el 5 de maig, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot.

Rebuda la documentació, aquests electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 8 de maig.

 

Vot per correu dels electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger

Els electors residents a Catalunya que es trobin temporalment a l'estranger, una vegada efectuada la convocatòria, que prevegin romandre en aquesta situació fins el dia de la votació, i que desitgin participar en les eleccions, han de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com a no residents i sol·licitar la documentació per exercir el seu dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no més tard del dia 13 d'abril. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar personalment a l'Oficina consular de carrera o Secció Consular d’Ambaixada (Consolat espanyol on figuri inscrit com a no resident).

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector al domicili a l'estranger indicat en la sol·licitud, entre el 16 i el 22 d'abril, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. Aquest termini pot ser ampliat fins al 30 d'abril en el cas d'haver impugnació de candidats. Rebuda la documentació, els electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 8 de maig.

 

Per Internet, els tràmits disponibles són:

-Per a les consultar les dades d'inscripció per Internet, s'exigeix ​​un certificat electrònic dels publicats per la seu electrònica de l'INE. Qui no tingui un certificat dels indicats no podrà obtenir informació particularitzada a través d'aquest mitjà sede.ine.gob.es/censo_electoral

El servei estarà disponible durant tot el procés electoral, inicialment amb la informació de les llistes de consulta i, un cop resoltes les reclamacions, amb el cens electoral de votació.

-Consulta de taula i local electoral on li correspon votar, sense necessitat de posseir el certificat digital, per diferents criteris de cerca, aportant com dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l'adreça sede.ine.gob.es/ce-mesas

-Complimentació de la sol·licitud de vot per correu per a presentar en una oficina de Correus. Els electors que vulguin sol·licitar el vot per correu en una oficina de Correes poden complimentar la sol·licitud, sense necessitat d'accés a Cl@ve, a l'adreça sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesVotoporcorreo.
L'elector haurà de portar les dues impressions que s'obtinguin a l'oficina de Correus.

-Consulta de l'estat de l'enviament de la documentació per al vot per correu. Per aquesta consulta cal aportar l'identificador (DNI o passaport) i la data de naixement, a l'adreça sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesConsultavotoporcorreo

-Exclusió de les còpies del cens electoral que s’utilitzen per l’enviament de la propaganda electoral. Qui no vulgui figurar en les còpies del cens electoral que es faciliten als representants de les candidatures per realitzar enviaments postals de propaganda electoral pot sol·licitar la seva exclusió a través d’aquest enllaç sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion

-Sol·licitud de vot per correu amb certificad electrònic. Els electors residents a Espanya i electors del CERA temporalment a Espanya podran sol·licitar el vot per correu amb certificat electrònic, sense necessitat d'anar a una oficina de Correus, a l'adreça www.correos.es/voto-por-correo

 

Informació general

Serveis on s'atendran totes les consultes que puguin ser formulades en relació amb aquestes eleccions:

 • Ajuntament de Sant Joan Despí: Servei d'atenció presencial i telefònica al número 93 480 60 00 en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores i dimecres  de 16.30 a 19 hores.
 • Oficina del Cens Electoral: Servei d'atenció telefònica en el 900 343 232 en horari de dilluns a divendres no festius de 9 a 14 hores, i el dia de la votació, en què l'horari serà de 8 a 20 hores.

 

La identificació per votar i/o realitzar consulta del cens o reclamació es realitzen amb la següent documentació personal (han de ser originals, no fotocòpies):

 • Document nacional d'identitat (DNI)
 • Passaport (amb fotografia)
 • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)

 

Informació col·legis electorals i meses a Sant Joan Despí: 

Amb l’objectiu d’adaptar la divisió dels districtes electorals a l'evolució demogràfica i territorial de la ciutat, l'Ajuntament de Sant Joan Despí i l'Oficina del Cens Electoral han reordenat les seccions censals i han habilitat nous col·legis electorals. Consulteu els canvis en els col·legis electorals en aquest enllaç.

11 col·legis electorals:

 • Poliesportiu Salvador Gimeno, c. Major, 75
 • Centre Jujol-Can Negre, pl. Catalunya, 1
 • Centre Cívic Sant Pancraç, passeig del Canal, 2
 • Antiga Escola Pascual Cañís, c. Orfeo Català, 6
 • Centre Cívic Les Planes, c. John Fitzgerald Kennedy, 4
 • Centre Miquel Martí i Pol, av. Barcelona, 83
 • Centre barri Antoni Gaudí, pl. Estatut, 5
 • Centre Cívic Pla del Vent-Torreblanca, c. Rubió i Tuduri, 5
 • Biblioteca Mercè Rodoreda, c. Major, 69
 • Casal de Gent Gran Can Maluquer, c. Rius i Taulet, 4
 • Ciutat esportiva Joan Gamper – Pavelló poliesportiu, av. Onze de Setembre, s/n

Meses electorals: 54
Número de districtes: 6