Plans d'ocupació 2022

PLANS D'OCUPACIÓ 2022-SEGONA CONVOCATÒRIA

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de diferents perfils professionals per a cobrir 32 llocs de treball a diferents departaments municipals.

Període d’inscripció a les ofertes i entrega de documentació

El termini d’inscripció a les ofertes s'amplia fins al 14 de juny de 2022.

 

PLANS D'OCUPACIÓ 2022-PRIMERA CONVOCATÒRIA

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de diferents perfils professionals per a cobrir 20 llocs de treball a diferents departaments municipals.

Període d’inscripció a les ofertes i entrega de documentació

El termini d’inscripció a les ofertes serà de 10 dies naturals, des del dia 23 novembre fins al 3 de desembre 2021.