Zona verda barri Residencial Sant Joan

zonaverda.jpg

Requisits per l’atorgament de la targeta d’aparcament de la ZONA VERDA per residents del barri Residencial Sant Joan

 

 • Persones empadronades a Sant Joan Despí, al barri Residencial Sant Joan, s’atorgaran targetes d'aparcament per el nombre de vehicles empadronats al domicili, descomptant dels mateixos els pàrquings de propietat que posseeixin els titulars.
 • Els titulars dels vehicles han de ser els residents empadronats al mateix domicili, i sempre que sigui el mateix nucli familiar en primer grau.
 • Persones propietàries d’un establiment (comerç) barri Residencial Sant Joan i tenen un turisme o vehicle mixte, de propietat.
 • Persones empadronades al barri Residencial Sant Joan, propietari i propietària d’un cotxe empadronat a Sant Joan Despí, amb pis en propietat o lloguer i no són propietaris de plaça de pàrquing, i sempre que sigui el mateix nucli familiar en primer grau.
 • Persones empadronades a Sant Joan Despí, al barri Residencial Sant Joan conductors habituals d’un vehicle d’empresa i no són propietaris de plaça de pàrquing. (S’haurà d’acreditar que no tenen plaça de pàrquing en propietat).

En el cas de complir tots els requisits:

Es donarà 1 targeta per domicili (i en funció del nombre de vehicles empadronats en el mateix domicili), es podran concedir fins a un màxim de dues targetes.

S’atorgarà una targeta per comerç.

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE LA TARGETA APARCAMENT

L'adhesiu que dóna dret a la utilització de la zona verda s'haurà de sol·licitar mitjançant instància a l'Ajuntament de Sant Joan Despí junt amb la documentació següent:

 •     Fotocòpia del DNI del sol·licitant
 •     Fotocòpia permís cirulació vehicle
 •     En cas d'empresa, s'ha d'acreditar que el sol·licitant és el conductro habitual
 •     Si es vehicle de renting o leasing s'ha d'adjuntar el contracte.
 •     Fotocòpia certificat empadronament o de la llicència d'activitat.
 •     Justificant de transferència bancària de 3,35 € (taxa d'expedició de l'etiqueta)

Formularis de sol·licitud