Esteu aquí

Termini de pagament a proveïdors

Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.
En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. És necessari aclarir que el Ministeri utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada.

 

 

Trimestre Dies
Termini de pagament a proveïdors
2014 T3 29
2014 T4 57
2015 T1 53
2015 T2 55
2015 T3 44
2015 T4 38
2016 T1 43
2016 T2 39
2016 T3 48
2017 T1 52
2017 T2 51
2017 T3 55
2018 T1 58
2018 T2  40
2018 T3 44
2018 T4 37
2019 T1 53
2019 T2 41
2019 T3 41
2019 T4 41
2020 T1 47
2020 T2 36
2020 T3 37
2020 T4 39
2021 T1 49
2021 T2 36
2021 T3 7
2021 T4 8
2022 T1 9
2022 T2 6
2022 T3 6
2022 T4 5
2023 T1 19
2023 T2 6
2023 T3 7