Horts municipalsEls horts municipals de Sant Joan Despí funcionen des de l'any 2009 amb l'objectiu de promoure les activitats ecològiques i sostenibles i de recuperar l'estret vincle que històricament ha tingut Sant Joan Despí amb la pagesia.

Actualment hi ha dues instal·lacions d'horts municipals:
 

  • Horts de la Moixeta: formats per 24 parcel·les de 75 metres quadrats, ubicats a la zona agrícola
  • Horts del Pont Reixat: formats per 37 parcel·les de 72 metres quadrats, situats al parc del Pont Reixat

L'Ajuntament de Sant Joan Despí cedeix les parcel·les dels horts municipals a persones de més de 60 anys perquè puguin conrear les seves pròpies hortalisses tot seguint els principis de l'agricultura ecològica. Els horts municipals són, per a les persones beneficiàries, una oportunitat de treballar a l'aire lliure en el temps de lleure i de tenir contacte amb la natura.

Les parcel·les estan dotades d'una escomesa d'aigua freàtica per al reg, d'habitacles individuals on guardar les eines i d'un espai d'esbarjo amb taules i bancs.
 

Reglament i plecs

Els horts municipals tenen un reglament de funcionament del servei i les adjudicacions són de 4 anys prorrogables segons els plecs.

Les persones usuàries dels horts han de satisfer una taxa que ve regulada per l'ordenança fiscal de l'any en curs. El pagament és trimestral. (Ordenança fiscal 19-Taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local. Annex 6-Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. Tarifa novena-Horts municipals)

Tarifa anual (any 2022): 135,80 € 


Reglament regulador de l'ús temporal dels horts municipals


Si estàs interessat/da en gaudir d’un hort municipal i compleixes amb els requisits que estableix el plec de condicions, pots posar-te en contacte amb mediambient@sjdespi.net i t’informarem del procés. Descarrega't el model de sol·licitud que trobaràs a continuació: