Registre municipal d'entitats

Registre Municipal d’Entitats

Documentació a presentar

Sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’Associacions a la qual s’ha d’acompanyar:

  • Còpia dels estatuts de l’entitat.
  • Copia del Núm. de registre de l’entitat en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, així com el número d’altres registres públics.
  • Certificació del/de la secretari/ària de l’entitat en què consti:

1. Nom, cognoms, càrrec, DNI i adreça de les persones que ocupen càrrecs directius a l’entitat (president/a, secretari/ària, tresorer/a, etc.)
2. Domicili social de l’entitat.
3. Número de socis de l’entitat.
4. Pressupost de l’any en curs i programa d’activitats.

Aquesta documentació caldria adjuntar-la en document a part fent una breu descripció de les activitats a desenvolupar i del pressupost.

Aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud s’ha de lliurar al Registre General de l’Ajuntament o bé on-line (si disposeu de certificat digital) o bé presencialment a l'OAC, Camí del Mig, 9. En qualsevol cas, l'enllaç de la dreta us permet accedir al formulari i presentar-lo on-line o bé imprimir-lo i presentar-lo de manera presencial.