Participació ciutadana


 

Mecanismes de participació
——————————

Els mecanismes de participació que existeixen a la ciutat esdevenen fonamentals per a la construcció col·lectiva de la ciutat i l’enfortiment i aprofundiment democràtic que ha de servir com element de deliberació per avançar cap a debats oberts on tothom hi participi i on plegats treballem per tal que aquesta participació sigui representativa d’una societat diversa amb diferents visions i mirades.

En aquest apartat podreu trobar informació dels diferents mecanismes participatius de què disposa la nostra ciutat.

Reglament de participació ciutadana
L’Ajuntament de Sant Joan Despí disposa d’una normativa que regula la participació ciutadana en els assumptes públics.

 

Òrgans municipals de participació
——————————

Les comissions sectorials són òrgans consultius. Permet el treball conjunt entre l'Administració i ciutadania en temes d’interès de ciutat dins dels diferents àmbits d’actuació de la cultura, l’educació, la solidaritat, així com de col·lectius específics de població (dones, gent gran, joventut, etc.)


Processos participatius
——————————
 

 


Pla d'Actuació Municipal 2016-2019 (PAM) 


Procés participatiu Sant Joan Despí 2025 - Mirant el futur de SJDConsulta veïnal per a la reforma del Carrer del Bon Viatge 

► Participació pública en projectes normatius

Vols saber quins projectes normatius es volen desenvolupar, ordenances, preus públics, reglaments… pots consultar les propostes i esborranys i fer-nos arribar les teves aportacions.

► Espais de participació ciutadana

La nostra ciutat ha crescut molt en generació de noves instal·lacions i serveis. Sant Joan Despí pot gaudir d’una xarxa molt rica d’equipaments (esportius, socials, culturals i educatius) com a generadors de serveis de qualitat.

Són centres que permeten apropar els serveis municipals als ciutadans i les ciutadanes, així com desenvolupar una gran varietat d’activitats, impulsades tant des de l’Administració local com des de la ciutadania organitzada.

► Xarxes ciutadanes

Sant Joan Despí és una de les ciutats amb tradició associativa. Els santjoanencs i les santjoanenques treballen des del voluntariat el seu compromís envers la ciutat i el seu avenç.

Les associacions i entitats de la ciutat esdevenen espais de participació, faciliten a la ciutadania una àmplia oferta d’activitats dins del món de la cultura popular, l’esport, l’educació el lleure, la solidaritat, el medi ambient i la igualtat, entre d’altres.

Totes les persones amb inquietuds socials i/o culturals, que vulguin dedicar part del seu temps lliure a la pràctica d’aquestes activitats; així com de formar part activa del món associatiu local, podran trobar àmplia informació en aquest apartat Despientitats