Eix 3 Els continguts

Per a què utilitzes les TRIC (tecnologies de la relació, informació i comunicació)?

Tens alguna idea de qui és l'influencer amb més persones seguidores de Sant Joan Despí?

Saps si és una dona o home?


Si parlem dels usos que fem de les tecnologies i d’Internet, veiem que dones i homes fem servir les xarxes per motius diferents. Si els homes tendeixen a utilitzar-les en activitats relacionades amb l’economia, el comerç i la informació, les dones tendeixen a consultar aspectes relacionats amb la salut i les cures. Aquests usos diferenciats estan influenciats per la creença, encara persistent, que les dones s’han d’ocupar de les tasques de reproducció i cures mentre que els homes han d’atendre els assumptes econòmics.


A més, tot i que les dones lideren els continguts d’algunes xarxes socials, els creadors més destacats i amb més seguidors encara són homes. Per trencar aquest sostre de vidre digital caldrà eliminar les barreres que impedeixen a moltes dones crear els seus propis continguts i narratives i fer sentir la seva veu per aconseguir visibilitat i influència.
 


Recursos:


Formació i cursos TIC a PromoDespí
https://promodespi.cat
 
Centre Aula Mentor
Formació personalitzada en TRIC
https://www.aulamentor.es/cursos-acceso/catalogo-de-formacion/
 
Barcelona Activa: Cibernarium
Cursos de creació de continguts
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/home
 
Col·legi de periodistes
Curs d’eines per generar ingressos amb continguts digitals
https://www.periodistes.cat/formacio/eines-generar-ingressos-amb-continguts-digitals-0

InfluenX3r
L’alumnat com a creador de continguts digitals
https://projectes.xtec.cat/usdelallengua/portada/influenx3r-al-sx3-lalumnat-com-a-creador-de-continguts-digitals/