Programa oferta activitats de lleure a l'estiu

És un Programa de divulgació i promoció d'oferta d'activitats, que es treballa amb la voluntat de:
 

  • Facilitar la informació a les famílies de l'ampli ventall d'activitats de què disposen per inscriure els seus fills i filles durant el mes de juliol, durant el període de vacances escolars.
  • Donar un element de difusió a les entitats sense ànim de lucre del municipi, per poder donar suport a la divulgació de les seves activitats i afavorir la participació dels infants i joves a les mateixes


Prestacions i tràmits:

  • Edició d'un llibre informatiu que reculli tota l'oferta d'ocupació del temps lliure per a infants i joves, en el període de vacances d'estiu.