Esteu aquí

Consulta pública prèvia de planejament urbanístic

El tràmit de Consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un nou projecte normatiu, durant el terrmini d'un mes a comptar des de la data de la publicació.

Amb caràcter previ a l’elaboració d’una nova ordenança o reglament municipal, l’ajuntament recollirà l’opinió de la ciutadania en quant a:  

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles sol·lucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

PROCESSOS OBERTS

Títol Memòria Data  de publicació Data final

     

 

  

 

   

 

PROCESSOS TANCATS

 

Títol Memòria Data  de publicació Data final
Consulta prèvia art. 133 Llei 39/2015 per a la futura tramitació del Pla Especial Urbanístic Ciutat Esportiva FCB 13 de maig de 2022 16 de junjy de 2022
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'illa de l'estació de rodalies de Sant Joan Despí PDF icon ILLA ESTACIÓ RODALIES SANT JOAN DESPÍ.pdf 28 de febrer de 2022 28 de març de 2022
Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit del parc de Sant Pancraç PDF icon PARC DE SANT PANCRAÇ.pdf 28 de febrer de 2022 28 de març de 2022