Gestió econòmica

img_2236

Per tal d’impulsar un govern més transparent i obert a la ciutadania, des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí oferim les dades sobre gestió econòmica i pressupostos més rellevants, facilitant-ne la seva accessibilitat i comprensió.  

En aquest apartat trobareu informació detallada sobre les següents qüestions:

  • Els ingressos, les despeses i l’execució anual dels pressupostos de l’Ajuntament. En cas que es produeixin modificacions també es faran constar.
  • El grau d’acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària segons la legislació vigent.
  • Quin és el cost de les campanyes de caire institucional que es realitzen als diferents mitjans de comunicació.
  • L’endeutament de l’ens amb les entitats financeres de crèdit.
  • El termini de pagament a proveïdors.
  • L’inventari general del patrimoni de l’Ajuntament de Sant Joan Despí


 

Notícies Gestió econòmica

- Gestió econòmica

L’atenció presencial a les oficines de l’ORGT es realitzarà mitjançant cita prèvia

Des de l'1 de març l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) posa en marxa el nou servei de cita prèvia a tota la seva xarxa d’oficines. Amb la finalitat de millorar l’atenció presencial als ciutadans i ciutadanes, l'ORGT ha decidit establir de forma obligatòria el servei de cita prèvia per a la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen els contribuents del municipi.
Llegir més