Esteu aquí

Incidències dels serveis

Contenidors de residus afectats per les obres del carrer de Francesc Macià

 

Amb motiu de les obres de reurbanització del carrer de Francesc Macià, provisionalment, s’han eliminat els contenidors de residus ubicats al tram comprès entre els carrers de la Creu d’en Muntaner i de Jacint Verdaguer, i s’ha reforçat el servei a les àrees de contenidors més properes.

Per aquest motiu, us demanem que feu servir les àrees de recollida de residus més properes (carrers de Mossèn Jacint Verdaguer, del Ferrocarril, de la Creu d’en Muntaner...) i no deixeu els residus fora de les àrees habilitades.

Gràcies per la vostra col·laboració.

 


 

Tall de trànsit al carrer Riera d'en Nofre, (entre carrer Major i Camí del Mig)

 

El proper dilluns, 25 d'abril, es tallarà al trànsit rodat el tram del carrer Riera d'en Nofre entre el carrer Major i el Camí del Mig per obres de millora en la vorera frontal de l'escola Sant Francesc d'Assís. Els veïns i veïnes podran accedir als seus pàrquings.

Amb les obres es renovarà el paviment i se substituirà l'arbrat en mal estat.

Disculpeu les molèsties.

 


 

Reforma i ampliació de la vorera al carrer dels Frares

 

Dilluns, 11 d’abril de 2022, està previst l’inici dels treballs de reforma i ampliació de la vorera del carrer dels Frares, davant de l’escola Roser Capdevila.

Amb aquesta actuació, la vorera arribarà fins als 3 metres d’amplada, al tram comprès entre l’av. de Barcelona i el pas de vianants, millorant l’accessibilitat d’aquesta zona. També es realitzaran millores de la senyalització horitzontal, per augmentar la seguretat viària d’aquest tram, i s’incorporarà estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, tot mantenint l’estacionament en semibateria.

Disculpeu les molèsties.

 


 

Pacificació de l’accés posterior a l’escola Ateneu Instructiu

 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí realitzarà una actuació destinada a la pacificació del vial posterior d’accés a l’escola Ateneu Instructiu. Els treballs es duran a terme durant la Setmana Santa (entre els dies 11 i 14 d’abril), per minimitzar l’afectació a la mobilitat aprofitant que no és període lectiu.

L’actuació consistirà en ampliar la zona reservada als vianants al costat de l’accés de l’escola i, d’aquesta manera, pacificar el trànsit d’aquesta zona, especialment congestionat a les hores d’entrada i sortida a l’escola, amb els conseqüents problemes de seguretat viària. Es senyalitzarà i es protegirà mitjançant pilones de cautxú.

Disculpeu les molèsties

 


 

Inici de les obres de reurbanització del passeig del Canal

 

Dilluns, 21 de març de 2022, està previst que s’iniciïn les obres de remodelació del passeig del Canal, que afectaran a la totalitat de la via, es desenvoluparan en diferents fases i tindran una durada aproximada de 10 mesos. L’objectiu és reforçar el seu caràcter com a eix verd i cívic per als vianants.

Fases de l’obra (períodes aproximats)

1- Tram Creu d’en Muntaner-Riera d’en Nofre: març-maig de 2022
2- Tram Riera d’en Nofre-Domènec: maig-juliol de 2022
3- Domènec-Jacint Verdaguer: juliol-agost de 2022
4- Jacint Verdaguer-Canalies: agost-setembre de 2022
5- Canalies-av. de Barcelona: setembre-octubre de 2022
6- av. de Barcelona-Antoni Maura: octubre-desembre de 2022

La reurbanització preveu: renovació de la il·luminació, la pavimentació i les jardineres; instal·lació de nou mobiliari urbà i millora de l’accessibilitat i del drenatge.

Les obres no tindran afectació directa al trànsit, tot garantint l’accessibilitat als guals i els creuaments dels carrers transversals.

Disculpeu les molèsties. 

 


 

Inici de les obres de reurbanització del carrer de Francesc Macià

 

Dilluns, 21 de març de 2022, està previst que s’iniciïn les obres de remodelació del carrer de Francesc Macià. Els treballs, que es dividiran en tres fases i duraran uns 8 mesos, afectaran la totalitat del carrer, de 650 metres, des de Creu d’en Muntaner fins a l’avinguda de Barcelona.

Fases de l’obra (períodes aproximats)

1- Tram Creu d’en Muntaner-Domènec març-juny de 2022
2- Tram Domènec-Jacint Verdaguer abril-juliol de 2022
3- Jacint Verdaguer- av. de Barcelona juliol-novembre de 2022

La reurbanització preveu: soterrament de les línies aèries, ampliació de voreres, nou arbrat, instal·lació d’il·luminació sostenible, pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat, del drenatge i del clavegueram.

Les obres tindran les lògiques afectacions al trànsit i l’aparcament del tram on s’actuï, sempre garantint els creuaments dels carrers transversals i l’accés a guals fora d’horari de treball.

Disculpeu les molèsties. 

 


 

Substitució de la canonada d’aigua potable al carrer de Francesc Macià

 

En el marc de les obres de remodelació d’aquest carrer

 

L’empresa Aigües de Barcelona realitzarà en els propers dies obres de substitució de la canonada de distribució d’aigua potable a la vorera nord del carrer de Francesc Macià, entre Creu d’en Muntaner i Riera d’en Nofre.

Els treballs consistiran en la substitució de la canonada de fibrociment (uralita) per una nova de fundició de major diàmetre per a millorar la qualitat i servei de la companyia.

L’inici de les obres està previst pel dia 1 de març i la finalització pel dia 31 d’aquest mateix mes.

Aquests treballs no afectaran al trànsit però sí a les places d’estacionament. La bateria de contenidors es desplaçarà uns metres abans de Riera d’en Nofre. Pel que fa als accessos a finques, s’actuarà en coordinació amb la companyia per a minimitzar l’afectació i garantir les condicions de seguretat.

Disculpeu les molèsties.

 


 

Alerta davant la presència de senglars

 

Davant la possible presència d’exemplars de porcs senglars a la ciutat, especialment a la zona del Pla del Vent-Torreblanca, demanem màxima precaució. El porc senglar és un animal salvatge cada vegada més freqüent en zones urbanes. És probable que estigui de pas perquè recorren llargues distàncies.

En cas de trobar-vos amb un porc senglar es recomana el següent:

  • No ens hi hem d’apropar mai, ni tocar-los: No es tracta de mascotes, sinó d’animals que viuen en un entorn natural i, per tant, ens poden veure com una amenaça directa si ens apropem.
  • Evitem moviments o sorolls bruscos si es troben molt a prop: ells intenten fugir si veuen perill i el poden evitar. Però en el cas que estiguin a prop, o vagin amb les seves cries hem d’evitar fer moviments o sorolls bruscos, ja que ho podrien interpretar com una amenaça directa i enfrontar-se a nosaltres.
  • No els hem de donar menjar: que amb aquest fet es modifica la seva conducta i acaben perdent la por a les persones. No hem d’oblidar que són animals salvatges.
  • Llençar la brossa dins de bosses i assegurar-nos que el contenidor queda tancat correctament. Evitem llençar menjar a les papereres.
  • El menjar dels animals domèstics ha de quedar fora de l’abast dels senglars.
  • En cas que notem la seva presència podem fer soroll per tal que no s’acostin. No fer-ho en cas de tenir-los a una distància molt curta.
  • Lliguem els gossos davant la seva presència: en cas que es sentin atacats poden ferir o envestir el nostre gos.
  • Conduïm amb precaució: Poden creuar la carretera i provocar una col·lisió i/o la seva mort.

L’Ajuntament ha augmentat la vigilància i ha posat les mesures de neteja necessàries per evitar la presència d’escombraries que els serveixin d’aliment.