Esteu aquí

Carpeta ciutadana

 

Què és la carpeta ciutadana?

La Carpeta Ciutadana és un nou entorn de comunicació entre l'ajuntament i la ciutadania. Cada usuari o usuària pot trobar-hi les seves dades d'empadronament, les instàncies presentades, l'estat de tramitació dels expedients amb els que està relacionat, sol·licitar volants d'empadronament i convivència i consultar les notificacions emeses per l'Ajuntament. En definitiva, podreu fer-hi els tràmits mes habituals sense necessitat de desplaçar-vos, les 24 hores del dia.

 

Com accedir-hi?

Per poder accedir a la Carpeta Ciutadana cal fer ús d'un servei d'identificació digital reconegut: idCAT Mòbil, certificat digital o Cl@ve

Quins tràmits podeu fer a la carpeta ciutadana?

  •     Consulta de les sol·licituds i documents emesos per la Seu electrònica o el registre d'entrada de l'Ajuntament.
  •     Consulta de les comunicacions i notificacions administratives que heu rebut de l'Ajuntament.
  •     Consulta de l’estat dels vostre expedients.
  •     Consulta de dades de contacte del ciutadà/na amb l’Ajuntament: correu electrònic, telèfon fix, telèfon mòbil.
  •     Verificació de documents electrònics CSV (Codi Segur de Verificació). Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l’Ajuntament.
  •     Dades del padró municipal d’habitant.
  •     Emissió electrònica dels volants històrics d’empadronament.
  •     Emissió electrònica dels volants de convivència.
  •     Emissió electrònica dels volants d’empadronament.

Per a qualsevol informació o aclariment podeu contactar amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania:
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.net
Telèfon:  93 480 60 00