Completada la connexió del carril bici de l'avinguda de Barcelona fins a l'avinguda del Baix Llobregat

-
Imatge

Sant Joan Despí continua millorant i connectant la xarxa pedalable per afavorir que la ciutadania pugui desplaçar-se de manera més segura i còmoda amb bicicleta i altres cicles. La darrera acció en aquest àmbit ha estat una actuació de millora per connectar la xarxa pedalable existent en l'eix de l'avinguda de Barcelona, entre el carrer Mare de Déu de la Mercè i l'avinguda del Baix Llobregat.

El tram, amb una longitud d'uns 750 metres, comunica diferents pols generadors de mobilitat com el Centre Miquel Martí i Pol, el CAP Les Planes o l'Hospital Moisès Broggi. Així, per a la configuració i l'ordenació viària s'ha optat per dos tipus de solucions: carril bidireccional segregat i protegit en calçada, i carril bidireccional segregat en vorera. Ambdues modalitats han facilitat la connexió amb altres carrils bici existents a l'àmbit d'actuació adaptant-se a la trama urbana.

En altres trams, com el situat a l'alçada del carrer del Marquès de Monistrol, s'ha donat continuïtat al carril bici en vorera ampliant-lo mitjançant un voladís per compatibilitzar el pas de ciclistes i vianants.

L'actuació també ha permès millorar la xarxa semàforica de l'entorn, amb la incorporació de nous mòduls adaptats per a les persones amb discapacitat visual.

La intervenció ha estat finançada per la Unió Europea mitjançant els fons NextGenerationEU, dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Imatge
Imatge
Imatge