Nou Pla d'acollida i convivència intercultural de Sant Joan Despí

Imatge

L'Ajuntament ha aprovat el primer Pla d’acollida i convivència intercultural de Sant Joan Despí, una eina de treball que defineix les línies estratrègiques d’actuació en matèria d’acollida i convivència intercultural en els propers quatre anys.

El 12% de la població de Sant Joan Despí va néixer en un país estranger, però només un 7% té la nacionalitat estrangera, és a dir, un 42% d’aquests ja han obtingut la nacionalitat, un bon indicador de la voluntat de permanència al nostre país.

El Pla d'acollida i convivència intercultural s’estructura en tres eixos: acollida, inclusió i convivència intercultural. El pla defineix l’acollida com un pas previ molt important per tal que la nova ciutadania tigui accés als serveis, als recursos, la cultura, els costums o la llengua.

Tot i que l’Ajuntament fa molt de temps que imparteix cursos d’acollida, el pla fa un pas endavant perquè aquesta acollida vagi més enllà amb accions adaptades a cada persona, arribant al màxim possible de persones nouvingudes, entre d’altres accions.

D’altra banda, l’Ajuntament ha començat l’elaboració del Pla director de cooperació amb un procés de diagnosi i recollida de propostes, fins al 17 de març, a través de la plataforma participa311-sjdespi.diba.cat.