Fins al 28 de juny es pot sol·licitar l'ajut per al pagament de l'IBI adreçat a persones en situació de vulnerabilitat

-
Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert el termini per sol·licitar l'ajut per al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Aquest ajut està adreçat a persones de la ciutat que esiguin en situació de vulnerabilitat i cobreix fins al 50% del rebut.

Per poder accedir a aquest ajut, cal complir un seguit de requisits. Entre ells, residir de forma continuada a Sant Joan Despí des de l'1 de gener de 2024 i que l'habitatge per al qual es demana l'ajut sigui la residència habitual de la persona sol·licitant (tant si és propietària, com si és llogatera i té repercutit el pagament de l'IBI per contracte). Ni la persona sol·licitant ni les persones que formen part de la seva unitat familiar i de convivència no poden posseir cap altre immoble.

També es fixa un límit en el conjunt d'ingressos anuals de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència, que hauran de ser inferiors al que fixen les bases de l'ajut -que han estat calculats a partir de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)-. El límit d'ingressos s'incrementa en cas de discapacitat superior al 33%, família monoparental o família nombrosa. 

La sol·licitud per accedir a l'ajut s'ha de presentar al Registre de l'Ajuntament o a l'Àrea de Serveis a la Persona acompanyada de la documentació corresponent. El termini màxim per presentar la sol·licitud és el 28 de juny de 2024. 

Les persones que compleixin els requisits accediran a aquest ajut, que pot arribar a compensar fins al 50% del rebut anual de l'IBI. L'ajut es farà efectiu mitjançant la compensació del rebut d'aquest any.

L'Ajuntament ha establert una dotació de 10.000 euros per a la concessió d'aquest ajut a persones en situació de vulnerabilitat social. 

CONSULTA LES BASES I DESCARREGA LA SOL·LICITUD A SJDESPI.CAT/AJUTS-IBI