Esteu aquí

Centre obert de fusteria

centre obert de fusteria

Característiques del servei

És un recurs existent des de l’any 1985 especialitzat en l’atenció d’adolescents amb dificultats d’integració social. La tasca educativa del centre treballa en dues direccions: en les dificultats educatives i socials, i en l’aproximació a un ofici, que és la fusteria.

El centre s’adreça a adolescents entre 12 i 17 anys de Sant Joan Despí que presenten determinades dificultats socials, familiars i personals, com són rebuig escolar, problemes conductuals, poca motivació, baixa autoestima, entre d’altres. D'una banda es desenvolupa el projecte Avança, destinat a nois i noies derivats pels centres de secundària i que assisteixen dos matins a la setmana en horari de 11.30 a 14.30 hores (dimarts i dijous o bé dimecres i divendres). També es desenvolupa el projecte de temps lliure que funciona les tardes de dilluns a dijous en horari de 16 a 19 hores.

Objectius

  • Ajudar els joves a millorar la seva autoestima.
  • Afavorir l’adquisició de normes, hàbits, valors i habilitats socials.
  • Atendre les necessitats d’orientació personal pròpies de l’adolescència.
  • Promoure actuacions educatives que redueixin les situacions de risc social.
  • Introduir l’alumnat en l’ofici de la fusteria.
  • Facilitar la implicació de les famílies en el procés educatiu de l’adolescent.

Més informació

Centre Obert de fusteria
Passatge Maluquer, 2
Tel. 93 373 60 60

centreobert@sjdespi.net