La nova targeta T-metropolitana substituirà la targeta rosa

-
Imatge

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha iniciat la implantació de la T-metropolitana, una nova targeta sense contacte per a l'ús dels títols socials de l'AMB. Es tracta d’una targeta de plàstic amb tecnologia contactless -la mateixa que fa servir la T-mobilitat- que substituirà la targeta rosa gratuïta, la targeta rosa reduïda i el passi d’acompanyant. Les persones usuàries d’aquests títols rebran la T-metropolitana en els propers mesos a casa sense que l’hagin de demanar. 

Amb l’objectiu de facilitar l’ús dels títols socials de transport públic, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat a substituir, de manera progressiva, la targeta rosa gratuïta i el passi d’acompanyant per la T-metropolitana, una nova targeta, més moderna, que funciona de la mateixa manera que la T-mobilitat, i que té més avantatges que les targetes magnètiques que s’han fet servir fins ara. Posteriorment, un cop es pugui carregar la T-4 als canals externs habituals (estancs, quioscos i establiments de travesses i loteries), l’AMB també anirà substituint progressivament la targeta rosa reduïda per la T‑metropolitana.

Amb aquest canvi, els tres títols socials multiviatge de l’AMB se substituiran per un suport de plàstic de color vermell que serà més fàcil i ràpid de fer servir per a les persones usuàries, que podran moure’s en transport públic pels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona més còmodament. Només hauran d’acostar la seva T-metropolitana a la pantalla dels lectors de targeta sense contacte, els mateixos on es pot validar la T-mobilitat, que hi ha als transports i a les estacions.

A més, la targeta serà més resistent i, si s’espatlla, se'n podrà demanar una de nova. No caldrà renovar-la cada any i es podrà desactivar en cas de pèrdua o robatori, de manera que en el cas de la T-metropolitana targeta rosa reduïda es conservaran els viatges restants.

Calendari previst d’implantació

Al llarg dels propers mesos, les persones que ja feien servir algun dels títols socials de l’AMB rebran automàticament la T‑metropolitana a casa. La nova targeta durà incorporat el mateix títol social que la persona usuària tenia concedit (targeta rosa gratuïta, targeta rosa reduïda o passi d’acompanyant), i es podrà fer servir així que es rebi, perquè ja estarà activada.

En cas que un mateix usuari tingui targeta rosa i passi d’acompanyant, rebrà dues targetes T‑metropolitana, una per a cada títol que tingui concedit.

D’altra banda, els ciutadans i ciutadanes que no siguin usuaris dels títols socials de l’AMB i vulguin sol·licitar-los hauran de recollir els impresos de sol·licitud a l'Ajuntament o descarregar-los del web tmetropolitana.amb.cat. Un cop emplenats, els hauran d’enviar per correu postal o mitjançant formulari web a tmetropolitana.amb.cat.

Durant un temps conviuran els sistemes nou i antic perquè el desplegament serà progressiu. Mentre els usuaris actuals no rebin la nova targeta, podran utilitzar el títol de sempre amb tranquil·litat.

Títols socials metropolitans

L'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d'aquests tres títols socials que faciliten l’accés al transport públic metropolità a les persones amb recursos econòmics limitats i que siguin persones grans o amb algun tipus de discapacitat: 

T-metropolitana targeta rosa gratuïta
Títol personal i intransferible, amb el qual la gent gran i les persones amb discapacitat que disposin de pocs recursos econòmics poden viatjar de manera il·limitada dins l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta targeta té un cost de gestió. El cost de la targeta física és de 4,50 € més una taxa anual de 5,90 €.

T-metropolitana passi d’acompanyant
Títol personal i intransferible que permet a les persones amb discapacitat que ho requereixin viatjar amb un acompanyant dins l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, sense que l’acompanyant hagi de pagar el viatge. El cost de la targeta física és de 4,50 € més una taxa anual de 5,90 €.

T-metropolitana targeta rosa reduïda
Títol personal i intransferible amb el qual la gent gran i les persones amb discapacitat que disposin de pocs recursos econòmics poden viatjar amb preu reduït dins l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per poder fer servir aquesta targeta caldrà carregar-la amb la T-4 de 10 viatges. Aquest títol social no té cap taxa anual. Només caldrà pagar el cost de la targeta física (4,50 €). El títol de 10 viatges T-4 es podrà carregar presencialment a les màquines de les estacions del metro i, quan estiguin disponibles, als canals externs habituals (estancs, quioscos i establiments de travesses i loteries). Digitalment, i quan estiguin disponibles, es podrà carregar també amb les aplicacions de telèfon mòbil (Android i iOS) TMB App i AMB Mobilitat.

Els tres títols socials es renovaran anualment de manera automàtica mentre es mantinguin les condicions descrites en l’Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport de l’AMB.

A l’exterior de la T-metropolitana es podrà identificar el títol social que conté la targeta, perquè tindrà escrit el nom del títol que té concedit a l’anvers.