Obert el termini per sol·licitar l'exempció en el pagament de la taxa d'escombraries

-
Imatge

A partir de l'1 de febrer, l'Ajuntament de Sant Joan Despí obre el termini de presentació de sol·licituds per demanar l'exempció en el pagament de la taxa d'escombraries. Aquesta exempció està dirigida a les persones més grans de 60 anys amb menys ingressos.

Per beneficiar-se de l'exempció en la taxa d'escombraries cal acomplir els requisits següents:

  • Ser pensionista i tenir més de 60 anys
  • Viure sol/a i no tenir ingressos superiors a l’IPREM corresponent a l’any 2021 (564,90 euros/mes)
  • En cas de no viure sol/sola, els ingressos totals de la unitat familiar no han de superar els 750 euros/mes (entenent per unitat familiar el conjunt de persones censades en el mateix domicili, a més de la sol·licitant)
  • No tenir més d'un habitatge ni altres béns

Les persones que siguin noves beneficiàries, juntament amb la sol·licitud, han de presentar la documentació següent: fotocòpia dels justificants d'ingressos, fotocòpia del DNI i nom de la persona propietària de l'habitatge. Les persones que s'han beneficiat anteriorment de l'exempció, rebran una carta al seu domicili per tal que la puguin tramitar.

Les sol·licituds es poden presentar de l'1 de febrer al 4 de març al Centre de Gent Gran Cirerers (c. Sant Francesc de Sales, s/n - Horari de 9 a 13.30 h) i a l'Àrea de Serveis a la Persona (av. Barcelona, 41 - Horari de 9 a 13.30 h).

L'any passat, un total de 99 persones grans van beneficiar-se de l'exempció en el pagament de la taxa d'escombraries. L'Ajuntament ofereix aquesta exempció per tal de contribuir al benestar de la gent gran amb menys recursos.

DESCARREGA L'IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES