Nova aula de nadons a l'oferta d'escoles bressol municipals

-
Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí obrirà aquest mes de gener una aula a l'escola bressol municipal Sol Solet per donar servei a la demanda dels infants més petits, els nascuts l'any 2023. D'aquesta forma, la xarxa d'escoles bressol municipals passarà a tenir 24 grups i 353 infants.

La matrícula a les escoles bressol es fa habitualment al mes de juny-juliol. Les famílies no poden matricular els infants fins que aquests no tenen quatre mesos. No obstant això, un cop tancat el període oficial de matrícula, l'Ajuntament posa al servei de les famílies una llista d'espera que, d'acord amb els criteris que estableix la normativa i segons la disponibilitat de places, permet que finalment l'infant pugui incorporar-se a l'escola bressol.

Davant la demanda existent, l'Ajuntament obrirà aquesta nova aula de nadons a l'escola bressol municipal Sol Solet, per a infants nascuts l'any 2023. La nova aula estarà en funcionament el 8 de gener, coincidint amb la represa del curs escolar. 

Prioritat municipal

La primera etapa educativa del cicle infantil (0-3 anys) és fonamental i una prioritat per a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, ja que afecta a un moment clau de la vida dels infants. És en aquests primers anys de vida quan s'inicia el desenvolupament del llenguatge i el coneixement dels codis i valors socials, culturals i de convivència.

Les escoles bressol municipals de Sant Joan Despí són espais de qualitat pensats per als infants, amb aules dotades d'equipaments i material didàctic adaptat a cada edat, patis amplis i asolellats amb jocs, cuina i rebost, bugaderia, espais polivalents i serveis d'acollida, de menjador i de berenar, en funció de les necessitats de les famílies. Un projecte de ciutat que millora i s'adapta a les famílies amb el desenvolupament de projectes innovadors.