Noves línies de subvencions per promoure l'activitat comercial, l'ocupació i la igualtat

Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha posat en marxa mesures per fomentar les activitats comercials i de serveis, la contractació de persones desocupades i la implementació de plans d'igualtat a les empreses. Les mesures de foment es concreten en cinc línies de subvencions que tenen una dotació total de 35.000 euros.

Pel que fa a les activitats comercials i de serveis, l'Ajuntament ofereix subvencions a la taxa d'obertura per a aquells establiments que han obert com a nova activitat o per canvi de titularitat, amb quanties incrementades en el cas que la persona que hagi emprès l'activitat sigui una dona. També hi ha ajuts als establiments comercials i a les parades dels mercats municipals que realitzin obres de modernització i millora.

Pel que fa a l'ocupació, es fomenta la contractació laboral de persones desocupades de Sant Joan Despí mitjançant una línia de subvencions a les empreses, d'un màxim de 5.000 euros per contracte. Es prioritzarà la contractació de persones pertanyents als col·lectius amb més dificultats d'accés al mercat laboral, com ara les persones més grans de 45 anys, aturats de llarga durada, persones amb discapacitat, dones i joves.

Finalment, mitjançant una cinquena línia de subvencions, l'Ajuntament promou la implementació de plans d'igualtat a les empreses de Sant Joan Despí per tal de garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l'ocupació.

Aquest conjunt de subvencions se sumen a altres iniciatives endegades darrerament per l'Ajuntament de Sant Joan Despí per tal d'impulsar i fomentar les activitats econòmiques en els establiments comercials i per incentivar la contractació de persones en situació d'atur, en línia amb els compromisos del Pla Reiniciem Sant Joan Despí per a la reactivació econòmica i social de la ciutat per fer front a la crisi provocada per la COVID-19. Alhora, aquestes mesures també fomenten la presència de la dona en l'emprenedoria i la igualtat en l'ocupació.

El termini de presentació de sol·licituds a aquestes cinc línies de subvencions finalitza el 30 de novembre.

Més informació a www.sjdespi.net/wca/la-ciutat-per-temes/reiniciem