L'Ajuntament contracta 31 joves de Sant Joan Despí per treballar durant l'estiu

Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha incorporat 31 joves de la ciutat per treballar durant l'estiu en tasques a diferents departaments municipals. Els i les joves seleccionats podran accedir a una experiència laboral i obtenir uns ingressos per contribuir a l'economia familiar. 

La incorporació d'aquests joves s'ha fet mitjançant els programes municipals d'ocupació juvenil Work Experience i Treball a l'Estiu. El Work Experience està adreçat a joves que han finalitzat una formació professionalitzadora, mentre que el Treball a l'Estiu es dirigeix a joves que estan estudiant una formació reglada (carreres universitàries, cicles formatius, Batxillerat, certificats de professionalitat, el graduat en ESO). 

Les 31 persones incorporades estan treballant en diferents tasques: com a informadores en l'àmbit cultural, com a dinamitzadores en el programa municipal contra la bretxa digital, com a informadores ambientals i de civisme, fent treball de camp i suport al Departament d'Urbanisme i en tasques en altres departaments de l'Ajuntament.

Del total de joves seleccionats, 18 són dones i 13 són homes. Els i les joves que han finalitzat la seva formació professionalitzadora han rebut formació per a millorar les estratègies durant els processos de recerca de feina. Per la seva banda, els que estan estudiant han rebut formació en habilitats de comunicació.

Els programes Work Experience i Treball a l'Estiu tenen com a objectiu estimular l'ocupació juvenil, fomentar una primera experiència laboral per al jovent, que obtinguin uns ingressos per contribuir a l'economia familiar, que aportin noves idees i que coneguin com es treballa en un ajuntament. 

Imatge
Imatge
Imatge