L'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí estrena el seu portal web amb milers de fotografies, publicacions i documents històrics

-
Imatge

L'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí ha posat en marxa un portal web per a la difusió del seu patrimoni documental i històric. A arxiuenlinia.sjdespi.cat es poden consultar fotografies, cartells, publicacions, plànols, audiovisuals i documents històrics digitalitzats, des de l'Edat Mitjana fins a principis del segle XXI. 

El web de l'arxiu ofereix accés a la informació vinculada a la història de la ciutat de forma pràctica i senzilla i permet la consulta des de qualsevol dispositiu mòbil.

El portal s'estructura en diferents seccions: 

  • Fotografies, amb prop de 4.500 fotos, les més antigues del darrer quart del segle XIX, imatges que mostren l'evolució de la ciutat des del punt de vista urbanístic, econòmic, social i cultural.
  • Cartells i programes, amb 1.400 imatges d'activitats de l'Ajuntament, d'entitats, solidàries, campanyes electorals...
  • Revistes i publicacions, amb un recull de publicacions municipals i d'altres publicacions i revistes que s'han editat a la ciutat, com La Font del Be.
  • Mapes i plànols, amb una selecció de plànols de l'arquitecte Josep Maria Jujol i el plànol més antic de la ciutat, del 1873. 
  • Audiovisuals i so, amb una selecció de filmacions que es conserven a l'arxiu, com gravacions dels anys 50 i 60 del segle XX.
  • Documents històrics, amb prop de 5.000 documents. Entre ells, el document més antic de Sant Joan Despí que es conserva a l'arxiu, un pergamí de l'any 1496 que certifica una acta de venda. També hi ha actes del Ple municipal dels darrers dos segles i padrons municipals del segle XIX i de principis del segle XX. 

El web de l'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí permet la visualització de documents -i en el cas de les publicacions i els documents històrics, també la descàrrega-. A més, es poden fer cerques de documents per paraules, per dates i per temàtiques. 

El nou portal té com a objectiu difondre el patrimoni històric de Sant Joan Despí, oferint tant a la ciutadania com als investigadors un espai de consulta en línia del seu fons documental. En el futur, els continguts del web de l'arxiu s'aniran ampliant amb nous documents digitalitzats.