Es desplega el nou servei de neteja viària i recollida d'escombraries

Imatge
L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha començat a desplegar el nou servei de neteja viària i recollida de residus amb la incorporació de nova maquinària i contenidors. En total, hi haurà 20 vehicles i 9 màquines per desenvolupar aquests serveis. A més, s'instal·laran 619 contenidors de recollida de residus que substituiran els actuals.

El servei de neteja viària i recollida de residus es cobrirà amb una vintena de vehicles, set més que anteriorment. En concret, hi haurà 4 camions de recollida de càrrega bilateral, 2 camions de recollida de càrrega posterior, 2 camions amb grua, 2 camions amb cisterna per fer baldeig, 5 escombradores, 3 equips de neteja a alta pressió, 1 vehicle tipus pick-up amb aigua i 1 vehicle de supervisió. Gairebé la meitat dels vehicles del servei són elèctrics, híbrids o amb GNC, que redueixen les emissions de gasos contaminants. També s'incorpora maquinària petita per donar suport als serveis de neteja viària: 2 equips de neteja de xiclets, 5 bufadores elèctriques i 2 desbrossadores.

Pel que fa a la neteja viària, el nou servei permetrà reforçar la neteja en les temporades amb més presència ciutadana al carrer i comptar amb més equips amb aigua per a la neteja dels carrers.

Per la seva banda, en la recollida de residus, la incorporació de nous camions permetrà reorganitzar horaris de recollida i reduir l'emissió de soroll.

Paral·lelament a la incorporació d'aquesta maquinària, l'Ajuntament de Sant Joan Despí també ha iniciat la substitució dels contenidors de recollida de residus als carrers de la ciutat. Els nous contenidors són metàl·lics (més resistents a actes vandàlics) i estan equipats amb tecnologia intel·ligent que permetrà gestionar millor la recollida.

Els contenidors de matèria orgànica i de rebuig tenen pedal i maneta d'obertura fora de la tapa. I els contenidors de paper, vidre i envasos lleugers tenen boques que s'ajusten de diferents mides per poder llençar els residus sense problemes. En algunes fraccions, els contenidors tenen més capacitat, fet que farà reduir el nombre d'unitats al carrer. En total, s'instal·laran 619 contenidors en 109 àrees de recollida -fins ara hi havia 658 contenidors en 116 àrees-.

Actualment, Sant Joan Despí recull 12.100 tones de residus cada any i el percentatge de recollida selectiva és del 35%. El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals fixa per a l'any 2025 un objectiu mínim del 55% en recollida selectiva.

Nova app 'Sant Joan Despí Net'

A banda de la posada en marxa del nou servei de neteja viària, l'Ajuntament de Sant Joan Despí ha activat una aplicació mòbil, ‘Sant Joan Despí Net’, per comunicar incidències a la via pública. Es pot descarregar a l’App Store o a Google Play (sistemes Android i IOS, respectivament). En cas de detectar una incidència a la via pública, a través d'aquesta aplicació qualsevol persona pot enviar una imatge i un comentari triant el tipus d'incidència. No cal introduir cap adreça ja que la imatge està geolocalitzada. Aquesta aplicació només està destinada a gestionar les incidències en l’espai públic; per comunicar altres problemàtiques, existeixen altres canals.
Imatge
Imatge
Imatge