Coronavirus (COVID-19): S'intensifica la neteja de carrers amb el retorn de part de l’activitat laboral

Imatge
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha intensificat el servei de neteja viària als carrers de la ciutat davant el retorn parcial de l’activitat laboral en els sectors no essencials. L’objectiu és donar cobertura a les necessitats de la ciutat i continuar amb els treballs de desinfecció de l’espai públic.

En decretar-se l’estat d’alarma per la COVID-19, l’Ajuntament de Sant Joan Despí va reorganitzar els serveis municipals de neteja viària i de jardineria per fer front a la crisi sanitària i a la necessitat de frenar la propagació del coronavirus. Entre altres mesures, es va reforçar la neteja amb productes desinfectants al mobiliari urbà, dels contenidors i de les zones de més trànsit per evitar la propagació de la COVID-19.

Amb el retorn parcial de l’activitat laboral, a partir d’aquesta setmana s’incrementa el servei de neteja viària per tal de garantir la higiene i la seguretat sanitària. Així, es potencia l’ús d’equips d’aigua a alta pressió i es continua amb les tasques de desinfecció gràcies a l’adaptació dels equips de neteja.

Pel que fa a la jardineria, es reprenen algunes tasques que han estat temporalment aturades donat que només es realitzaven serveis mínims. Així, a partir d’aquesta setmana es reprenen les tasques de manteniment que són necessàries i imprescindibles per evitar que les zones verdes de la ciutat es malmetin i es degradin, fet que permetrà també que la tornada a la normalitat sigui menys costosa.

Les tasques previstes són de neteja de parcs, jardins i zones infantils i de manteniment de zones verdes (segues de gespes i prats, i retall de rebrots i males herbes en parcs i escocells). A més, el servei de jardineria també se sumarà a les tasques de desinfecció, amb equips individuals amb motxilla i amb camió-cistena de 1.000 litres.

Recollida de residus

Pel que fa al servei de recollida de residus dels contenidors d’escombraries, continua en funcionament al 100%, com ho ha estat des de l’inici de l’estat d’alarma. En alguns punts s’ha reforçat el servei per tal de donar resposta a l’increment del volum de residus dipositats a causa del confinament.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí demana la col·laboració de la ciutadania per a un bon ús de l’espai públic, mantenint actituds cíviques. No dipositeu residus a la via pública; utilitzeu correctament els contenidors i les papereres, i no traieu mobles ni trastos sense avisar abans a l’Ajuntament (tel. 93 480 60 00). En cas que sortiu amb el gos, porteu una ampolla d’aigua per netejar les miccions i una bossa per recollir els excrements de l’animal.
Imatge
Imatge
Imatge