Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de maig de 2024

-
Imatge

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 30 de maig de 2024 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Vox, Partit Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sant Joan Despí En Comú Podem (SJDECP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i la regidora no adscrita van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Espai Públic i Convivència, el Ple va aprovar per unanimitat la segona i última pròrroga i modificació del contracte del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Despí i la modificació parcial del Pla d’emergència per sequera de Sant Joan Despí. 

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Governança i Desenvolupament Local, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí al sistema per a l’optimització de la compra pública local de la Diputació de Barcelona, amb els vots a favor de JxSJD, PP, ERC, SJDECP i PSC i l'abstenció de Vox, i el dictamen d’aprovació provisional de la categoria Fiscal de les noves vies públiques del Municipi a les zones de Sant Joan Despí, per unanimitat de tots els grups. També es va donar compte al Ple del grau de compliment de l’estabilitat pressupostària, de la sostenibilitat financera del deute i del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponents al primer trimestre de 2024.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Serveis a les Persones, es va aprovar l'adjudicació del contracte que té per objecte els Serveis esportius i altres de caràcter complementari de les instal·lacions esportives municipals de Sant Joan Despí

En l'apartat de Precs i preguntes, Vox va fer un prec sobre l'atenció a la ciutadania i una pregunta sobre la venda ambulant. El PP va preguntar sobre una finca del barri de Torreblanca i sobre l'assessoria i defensa jurídica i va fer un prec sobre la Junta Local de Seguretat i un altre sobre un immoble del passeig del Canal. 

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.