Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de maig de 2023

-
Imatge

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 25 de maig de 2023 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient i Hisenda, el Ple va aprovar per unanimitat el dictamen d’aprovació de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla d’emergència climàtica i transició ecològica 2023-2030 de Sant Joan Despí; el dictamen d’aprovació inicial de la modificació de l’epígraf 17 annex 2 del preu públic de les piscines descobertes Parc Fontsanta Temporada Estiu; i el dictamen d’aprovació de la pròrroga del contracte del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Despí. També es va donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2023.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Governança i Desenvolupament Local, per unanimitat de tots els grups es va fer l'aprovació de l'actualització de l'Inventari general de béns i drets i del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge a data 15 de maig de 2023

En l'apartat de Precs i preguntes, l'alcaldessa, portaveus dels grups municipals i diferents regidors i regidores van fer reconeixements i agraïments amb motiu del darrer Ple del mandat municipal. 

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.