Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes d'abril de 2024

-
Imatge

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 25 d'abril de 2024 en sessió ordinària, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Vox, Partit Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sant Joan Despí En Comú Podem (SJDECP) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i la regidora no adscrita van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea d'Espai Públic i Convivència, el Ple va aprovar per unanimitat el dictamen d'aprovació de l’adhesió conjunta de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a través de l’AMB, al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del Productor (SCRAP) de Residus de Piles i Acumuladors (RPA) i el dictamen d'aprovació de l’adhesió conjunta de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a través de l’AMB, al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del Productor (SRAP) de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Governança i Desenvolupament Local, per unanimitat van tirar endavant el dictamen de declaració d’obres d'interès especial o utilitat municipal Futbol Club Levante Las Planas i el dictamen per a l’emissió de l'informe de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la tramitació del Pla Director Urbanístic Metropolità, en els termes de l’informe elaborat per l’arquitecte Responsable de Planejament i Disciplina Urbanística, de data 15 d’abril de 2024, on es recullen les principals afectacions del PDUM en el terme municipal de Sant Joan Despí.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Serveis a les Persones, es va aprovar per unanimitat el dictamen de recolzament i aprovació dels dictàmens elaborats pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal, durant el 2023.

En l'apartat de Precs i preguntes, JxSJD va fer un prec sobre la documentació relativa al Ple. Vox va fer un prec sobre la vigilància de vehicles. El PP va preguntar sobre el planejament urbanístic a Residencial Sant Joan, sobre vigilància policial i sobre una finca del barri de Torreblanca.  

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.