Obertes les sol·licituds per accedir als ajuts al pagament de l'Impost de Béns Immobles

-
Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert el període de presentació de sol·licituds per accedir als ajuts al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Aquests ajuts estan adreçats a persones en situació de vulnerabilitat social i subvencionen fins al 50% del rebut.

Anualment, l'Ajuntament atorga ajuts econòmics a persones en situació de vulnerabilitat social que hagin de pagar l'IBI del seu habitatge habitual. Poden sol·licitar l'ajut les persones que reuneixin les condicions establertes a les bases.

Entre altres requisits, les persones beneficiàries han de residir a Sant Joan Despí des de l'1 de gener de 2023 i no disposar de cap altre habitatge en propietat. L'habitatge per al qual demanen l'ajut ha de ser la seva residència habitual i ha de tenir un valor cadastral inferior a 130.000 euros. A més, s'estableix un límit màxim del conjunt d'ingressos de la persona sol·licitant i de la unitat de convivència a partir de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny de 2023 a l'Ajuntament o a l'Àrea de Serveis a la Persona. A través d'aquest ajut econòmic es compensarà fins al 50% del rebut anual de l'IBI de l'habitatge habitual a les persones en situació de vulnerabilitat social.  

Més informació a sjdespi.cat/ajuts-ibi