Esteu aquí

L'Ajuntament ofereix ajuts per pagar fins al 50% de l'IBI

18/05/2021 - Acció social

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert el termini per sol·licitar els ajuts econòmics per al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) d'aquest any 2021. Aquests ajuts estan adreçats a persones en situació de vulnerabilitat social i subvencionen fins al 50% del rebut de l'IBI. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de juny.

Per poder accedir als ajuts per al pagament de l'IBI de l'habitatge habitual, entre altres requisits, cal estar empadronat a Sant Joan Despí des de l'1 de gener de 2021 i ser propietari o llogater de l'habitatge. Ni la persona sol·licitant ni les persones de la seva unitat familiar poden constar com a contribuents per cal altre immoble, excepte per una plaça d'aparcament de concessió administrativa a Sant Joan Despí o bé quan la plaça d'aparcament estigui relacionada amb l'immoble i dins del propi edifici.

Pel que fa a la renda, s'estableix un límit del conjunt d'ingressos de la persona sol·licitant i de la unitat de convivència prenent com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (els trams s'eleven en el cas de persones amb discapacitat i de famílies monoparentals o nombroses). L'habitatge pel qual es demana l'ajut ha de tenir un valor cadastral inferior a 130.000 euros o estar sotmès a règim de protecció pública.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases per acreditar el compliment dels requisits, s'han de presentar fins al 30 de juny:

Els ajuts, de fins al 50% de l'import de l'IBI de l'habitatge habitual, es faran efectius mitjançant la compensació del rebut de l'impost d'aquest any. 

Per a més informació, contacteu amb l'Ajuntament al 93 480 60 00.  

Descarregueu les bases i el formulari de sol·licitud a www.sjdespi.net/ajuts-ibi