L'Ajuntament ofereix ajuts econòmics per pagar l'IBI

-
Imatge

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha obert el termini per sol·licitar els ajuts econòmics per al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) d'aquest any 2022. Aquests ajuts estan adreçats a persones en situació de vulnerabilitat social i subvencionen fins al 50% del rebut de l'IBI. Les sol·licituds es poden presentar fins al 8 de juliol.

Per poder sol·licitar l'ajut per al pagament de l'IBI de l'habitatge habitual, entre altres requisits, cal estar empadronat a Sant Joan Despí des de l'1 de gener de 2022 i ser propietari o llogater de l'habitatge. 

Pel que fa a la renda, s'estableix un límit del conjunt d'ingressos de la persona sol·licitant i de la unitat de convivència prenent com a referència l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (els trams s'eleven en el cas de persones amb discapacitat i de famílies monoparentals o nombroses). L'habitatge pel qual es demana l'ajut ha de tenir un valor cadastral inferior a 130.000 euros o estar sotmès a règim de protecció pública.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases per acreditar el compliment dels requisits, s'han de presentar fins al 8 de juliol al Registre General de l'Ajuntament (camí del Mig, 9) o a l'Àrea de Serveis a la Persona (av. de Barcelona, 41).

Els ajuts, de fins al 50% de l'import de l'IBI de l'habitatge habitual, es faran efectius mitjançant la compensació del rebut de l'impost d'aquest any. 

Descarregueu les bases i el formulari de sol·licitud a www.sjdespi.net/ajuts-ibi