Esteu aquí

Junta general d'ADSA via telemàtica

dimarts 29/6/2021 10:30h - Habitatge i aparcaments

Junta General ordinària via telemàtica de la societat municipal Aparcamientos Despí S.A. per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels comptes anuals i informe d'auditoria corresponents a l'any 2020, de la societat mercantil municipal APARCAMIENTOS DESPÍ, S. A.

2. Donar compte de l'elecció del President/a del Consell d'Administració de la societat mercantil municipal APARCAMIENTOS DESPÍ, S. A. i la seva designació.

3. Redacció, lectura i aprovació de l'acta de la sessió.