Espai de jocs: Tell Fusta

-
Parc de Marta Mata (les Begudes)

Espais de joc itinerants per tal de proporcionar una estona de joc, moviment i experimentació lliure intentant que els infants explorin les seves habilitats i se sentin tranquils i acompanyats en la seva descoberta al món.

Activitat sense música ambiental per facilitar el gaudi dels infants amb hipersensibilitat auditiva i trastorn de l’espectre autista

 
Imatge