Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 27/10/2022 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 


PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 29 de setembre de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació de la modificació de la prescripció 2.4.4. del PPT del contracte del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí formalitzat amb la societat URBASER, SA.

4. Dictamen d'aprovació de l'expedient i de la convocatòria per a la constitució del dret real de superfície en la parcel·la P1a ITV, situada al carrer Major/carrer A de Sant Joan Despí, per a la construcció d'una promoció d'habitatges amb protecció oficial.

5. Dictamen de pròrroga del termini de formalització del contracte que té per objecte l’Alienació del complex edificatori de dos edificis en construcció (UA4) ubicats en l’av. Barcelona, carrers Fontsanta i Mare de Déu de la Mercè de Sant Joan Despí.

6. Dictamen d’aprovació del conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la implantació de serveis energètics - plaques fotovoltaiques en cobertes d’edificis i equipaments municipals.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

7. Dictamen per designar els dos festius addicionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per a l’any 2023.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

8. Dictamen d’adhesió de Sant Joan Despí a la Declaració Institucional de les Ciutats defensores dels Drets Humans 2022.

PART DE CONTROL

MOCIONS

9. Moció presentada pel Grup Municipal PSC de suport a les dones iranianes.

10. Moció presentada pel Grup Municipal Sant Joan Despí En Comú en suport a les dones iranianes.

11. Precs i Preguntes