Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 29/9/2022 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de juliol de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen per donar compte de l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i període mitjà de pagament a proveïdors. Segon trimestre 2022.

4. Dictamen d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública.

5. Dictamen d’aprovació del Compte General de l’exercici 2021.

PART DE CONTROL
MOCIONS

6. Moció presentada pel Grup municipal Junts per Sant Joan Despí, pel traspàs de Rodalies Renfe.
7. Moció presentada pel Grup municipal Podemos Sant Joan Despí, amb motiu del 285 dia d’acció global per un avortament legal i segur.

8. Moció presentada pel Grup municipal ERC, per a la creació d’una comissió de Festes a Sant Joan Despí.

9. Precs i Preguntes