Sessió ordinària del Ple municipal

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 30 de maig.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

3. Dictamen de denegació de la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Obres i Construccions de les obres de la Promoció HPO, Dret de superfície, Parcel·la 1a ITV.

4. Dictamen d’aprovació dels dies festius locals per al municipi de Sant Joan Despí per a l’any 2025.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5. Dictamen d’aprovació del manifest amb motiu del Dia Internacional de l’orgull LGTBI.

6. Dictamen d'adhesió a la declaració del consell d'alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, respecte a la reducció de l’activitat estival als Centres de Salut de la Comarca.

II. PART DE CONTROL I MOCIONS

7. Moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana Sant Joan Despí,  en nom i representació de les treballadores de les tres Escoles Bressol Municipals.

8. Moció presentada pel Grup Municipal VOX, per posar pantalla i Fan zone per veure els partits de la selecció espanyola de futbol 2024 i la classificació Eurocopa femenina 2025.

9. Precs i Preguntes
 

 

 

 

Imatge