Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 30/6/2022 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

3. Dictamen d’aprovació ratificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de data 18/05/2022, sobre la fixació de la participació a l’aportació municipal del contracte per a la gestió administrativa del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí.  

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

4. Dictamen de modificació de la plantilla de personal per l’any 2022, per donar compliment al contracte programa signat amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

5. Dictamen d’adhesió al manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2022, elaborat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

6. Dictamen aprovació Declaració Institucional pel 28 de juny de 2022, Dia per a l’alliberament i orgull LGTBI.

7. Precs i Preguntes