Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 28/4/2022 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal


ORDRE DEL DIA

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 31 de març de 2022.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

3. Dictamen per assumir la iniciativa pública i aprovar inicialment el Text Refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'illa entorn a l'estació de Rodalies de Sant Joan Despí.

4. Dictamen d’adjudicació de l’Alienació del complex edificatori de dos edificis en construcció (UA4) ubicats en l’av. Barcelona, carrers Fontsanta i Mare de Déu de la Mercè de Sant Joan Despí.

5. Dictamen d'adjudicació de la concessió demanial de la parcel·la SD situada al carrer Torreblanca, 7 de Sant Joan Despí, per destinar-la a la construcció i gestió d'habitatges protegits, en règim general de lloguer.

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

6. Dictamen d’aprovació de la rectificació anual de l'Inventari general de béns i drets i del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb efectes del 31 de desembre de 2021.


PART DE CONTROL

MOCIONS

7. Moció que presenten els grups municipals Podemos Sant Joan Despí i Sant Joan Despí En Comú per a la transformació de la SAREB en un instrument per garantir el dret a l’habitatge i  els mecanismes de cessió als Ajuntaments

8. Precs i Preguntes